Bộ môn cơ bản

 

 

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN CƠ BẢN:

- Bộ môn Cơ bản được thành lập theo Quyêt định số 547/QĐ-TCĐNVS ngày 29 tháng 8 năm 2013 của trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore, trực thuộc Ban giám hiệu, tương đương với các Phòng  - Khoa của trường. Hiện có 13 giáo viên cơ hữu, trong đó có một Trưởng Bộ môn và một Phó trưởng Bộ môn; Đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn, đã công tác lâu năm, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quản lý lớp học.

 

- Bộ môn Cơ bản có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn chung, các môn văn hóa nghề, các môn Bổ túc văn hóa; Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 

Bộ môn Cơ bản có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch tổ chức giảng dạy các các môn chung cho tất cả các lớp hệ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, các môn văn hóa nghề cho các lớp hệ trung cấp nghề và bổ túc văn hóa.

 

- Quản lý theo dõi, kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên.

 

- Quản lý công tác chuyên môn, quản lý học sinh - sinh viên và cơ sở vật chất trang bị của Bộ môn theo trách nhiệm và thẩm quyền.

 

- Phối hợp phòng Đào tạo tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do Khoa đảm nhiệm.

 

- Xét đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV đề nghị khen thưởng, kỷ luật

 

- Thực hiện tổ chức ôn và thi tốt nghiệp cho các lớp Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề

 

- Quản lý giáo viên chủ nhiệm và hợp đồng giáo viên thỉnh giảng.

 

- Tổng hợp báo cáo chuyên môn theo định kỳ, các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.

 

HỆ ĐÀO TẠO:

- Đào tạo các môn chung cho tất cả các hệ đang theo học tại trường.


- Đào tạo văn hóa nghề, Bổ túc văn hóa cho học sinh Trung cấp nghề hệ 3 năm, văn hóa bổ sung cho hệ  trung cấp nghề 2 năm. Từ các khóa tuyển sinh năm 2017 trở về sau chỉ   đào tạo Bổ túc văn hóa và văn hóa bổ sung vào các buổi tối.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Các môn chung:

 

- Nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật.


- Nhận biết được các qui luật cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo hệ Trung cấp.

 

- Khả năng sử dụng tiếng Anh trong tra cứu tài liệu hướng dẫn, bản vẽ kỹ  thuật và kỹ năng sử dụng tin học trong phạm vi công việc của mình.

 

- Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.


- Lối sống hòa đồng, chia sẻ, có sức khoẻ, lòng yêu nghề, tự chịu trách nhiệm, có ý thức với cộng đồng và xã hội.


- Ý thức tổ chức kỷ luật cao, chuẩn mực trong công tác, trung thực, khách quan.

 

- Các môn văn hóa nghề,  bổ túc văn hóa - trung học phổ thông:

 

- Giúp học sinh bổ trợ kiến thức văn hóa trung học phổ thông để tiếp thu tốt kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

 

- Tạo điều cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sau này.