CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VN TUYỂN DỤNG

Vị trí làm việc: Nhân viên Sản xuất, nhân viên Kho hàng

============================================

Liên hệ nhà trường để được hỗ trợ giới thiệu việc làm:

Phòng Đối ngoại - Trường CĐN Việt Nam - Singapore

Điện thoại: (0247) 3.820.655 Ext: 103

Email: vieclam.hssv@gmail.com; quanhehoptac@vsvc.edu.vn

Website: www.vsvc.edu.vn

Fanpace: https://www.facebook.com/vsvc.info

right_banner - Lien thông
right_banner - Lien thông