ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN TUYỂN SINH & THU HỌC PHÍ HỆ CAO ĐẲNG, NĂM HỌC 2021 – 2022

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN TUYỂN SINH & THU HỌC PHÍ

HỆ CAO ĐẲNG, NĂM HỌC 2021 – 2022

 

            Căn cứ vào quy chế tuyển sinh của trường.

Căn cứ từ tình hình thực tế về công tác tuyển sinh, do tình hình dịch bệnh Covid –19 diễn biến phức tạp, kéo dài tại tỉnh Bình Dương.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore xin thông báo điều chỉnh lại thời gian nộp hồ sơ, làm thủ tục nhập học và mức thu học phí trước khi nhập học đối với hệ Cao đẳng tuyển sinh đợt 1 – tháng 9/2021 như sau:

-  Nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập học:

+ Hệ Trung cấp đến hết ngày 16/10/2021; Nhập học ngày 18/10/2021

+ Hệ Cao đẳng đến hết ngày 23/10/2021; Nhập học ngày 25/10/2021

          -  Thu học phí hệ Cao đẳng (Thu 2 tháng trước khi làm thủ tục nhập học):

                                    2 tháng x 940.000đ = 1.880.000đ    

 

                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                    (đã ký)