Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí đợt II năm học 2016 - 2017

Tải về thông báo

Ngày đăng: 05/05/2017

Sinh hoạt đầu năm học mới 2016 - 2017 cho toàn thể học sinh - sinh viên

       Theo kế hoạch đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore,  năm học mới 2016 – 2017 được bắt đầu từ sáng ngày 29/08/2016. Nhằm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng học tập cho HSSV trong năm học mới, ngay trong buổi sáng đầu tiên của năm học mới, nhà trường tổ chức sinh hoạt cho toàn thể học sinh - sinh viên của trường. Đây là hoạt động thường niên, luôn được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao.

        Trong lần sinh hoạt này, học sinh - sinh viên của Trường đã được những thầy cô là lãnh đạo của các phòng, khoa chuyên môn sinh hoạt với một số nội dung như: Quán triệt các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế đào tạo liên quan đến thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp,  những quy chế liên quan đến công tác học sinh - sinh viên,….

       Thông qua những nội dung của buổi sinh hoạt đã giúp học sinh - sinh viên nâng cao được nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và thực hiện tốt các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện do Bộ LĐ-TB&XH ban hành cũng như những qui định của Nhà trường đối với học sinh - sinh viên học nghề. Qua đó, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, thái độ tác phong cho người học, gắn công tác đào tạo nghề của nhà trường theo hướng đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp và toàn xã hội.

Thầy Lý Ngọc Quang - Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Đối ngoại – NCƯD

triển khai các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến HSSV.

Toàn cảnh học sinh - sinh viên khoa Điện tử và khoa Điện- Tự động hóa

sinh hoạt đầu năm học tại Hội trường.

Toàn cảnh học sinh - sinh viên khoa Bảo dưỡng công nghiệp, Cơ khí chế tạo

và Công nghệ thông tin sinh hoạt đầu năm học tại Nhà thi đấu.

 

 

Ngày đăng: 06/09/2016