Khoa bảo dưỡng công nghiệp


Giới thiệu về khoa, công việc chuyên môn:

- Khoa Bảo dưỡng công nghiệp, trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore đào tạo 3 nghề chuyên môn Nguội sửa chữa máy công cụ, Bảo trì thiết bị cơ điện và Công nghệ ô tô. Số lượng học sinh, sinh viên tuyển sinh hàng năm khoảng 300 em. Hàng năm học sinh, sinh viên ra trường và có việc làm với tỉ lệ trên 90%.

- Bộ môn nguội sửa chữa máy
- Bộ môn nguội sửa chữa máy trực thuộc Khoa Bảo Dưỡng công nghiệp gồm có 6 giáo viên giảng dạy biên chế chính thức và các giáo viên hợp đồng với công việc giảng dạy nghề Nguội sửa chữa máy công cụ, Bảo trì thiết bị cơ điện và một số môn qua ban cho các nghề của trường theo đúng chương trình của tổng cục dạy nghề.


Cơ sở vật chất
- Bộ môn Nguội sửa chữa máy gồm có 5 xưởng thực hành: Xưởng Bảo trì máy 1, Bảo trì máy 2, Xưởng nguội 1, Xưởng nguội 2 và Xưởng hàn.

 

1. Nghề Nguội sửa chữa máy công cụ.
HỆ ĐÀO TẠO

Đối với các khóa tuyển sinh trước năm 2017:

- Sơ cấp nghề: học 6 tháng (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH hoặc học xong chương trình lớp 12). Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề và được học liên thông lên Trung cấp nghề.
- Trung cấp nghề: học 02 năm ((Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH hoặc học xong chương trình lớp 12), 03 năm (Đối tượng tốt nghiệp THCS).

- Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề và được học liên thông lên Cao đẳng nghề.
- Cao đẳng nghề: học 03 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH). Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng nghề.


Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2017 – 2018 trở về sau:

- Trung cấp: học 1,5 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH), 02 năm (Đối tượng tốt nghiệp THCS) nếu liên thông học lên Cao đẳng cần phải học kiến thức văn hóa bổ sung theo quy định.
- Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp và được học liên thông lên Cao đẳng.
- Cao đẳng: học 2,5 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH). Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng và công nhận đạt danh hiệu Kỹ sư thực hành.


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có kiến thức kỹ thuật cơ bản, thực hiện thành thạo các công việc phổ biến thuộc lĩnh vực chuyên môn; vận dụng được kiến thức và kỹ năng chuyên môn vào các lĩnh vực khác. Rèn luyện ý thức kỷ luật cao, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tự tin trong công tác và đủ khả năng học lên các bậc đào tạo cao hơn.


1. Sơ cấp: Chương trình đào tạo này trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng sau

- Đọc được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp các bộ phận máy, bản vẽ sơ đồ động của các loại máy công cụ thông dụng;
- Sử dụng được các loại trang thiết bị nghề nguội, dụng cụ nghề nguội (cầm tay), dụng cụ đo – kiểm tra thông dụng của nghề;
- Làm được các công việc nguội sửa chữa cơ khí cơ bản, và một số công việc bổ trợ của nghề để phục vụ cho sửa chữa, phục hồi chi tiết máy thông thường đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


2. Trung cấp: ngoài các kiến thức và kỹ năng mà học sinh có được như hệ sơ cấp nghề, chương trình đào tạo này còn giúp cho học sinh có khả năng sau

- Phân tích được các quy ước, ký hiệu và dung sai lắp ghép trên bản vẽ, biết tra bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt Nam;
- Trình bày được kết cấu, nguyên lý truyền động các máy công cụ điển hình;
- Vận hành đúng kỹ thuật máy Tiện vạn năng, máy Phay
- Tháo lắp, điều chỉnh, kiểm tra các mối ghép, cơ cấu, bộ phận máy, tổng thành máy công cụ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Sửa chữa được máy công cụ đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tiết kiệm, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
- Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân sơ cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn
- Có khả năng tự học để nâng cao nâng lực chuyên môn.


3. Cao đẳng: ngoài các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên có được như hệ Trung cấp nghề, chương trình đào tạo này còn giúp cho sinh viên có khả năng sau

- Chế tạo được dụng cụ nguội đơn giản và dụng cụ phi tiêu chuẩn phục vụ cho công việc sửa chữa;
- Vận hành đúng kỹ thuật máy tiện vạn năng, máy phay, máy công cụ CNC …,
- Lập được kế hoạch bảo dưỡng và thực hiện được các công việc bảo dưỡng của máy công cụ và máy công cụ CNC;
- Có khả năng làm việc độc lập, tạo ra việc làm và biết tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng tự học tập, nghiên cứu, hoặc học lên trình độ cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc phạm vi nghề nghiệp của mình.
- Phối hợp tốt với các công nhân sơ cấp nghề và trung cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn.


TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Sau khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên được nhà trường giới thiệu vào làm việc tại các công ty cơ khí, doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa, lắp ráp máy công nghiệp, máy công cụ với trách nhiệm là người trực tiếp sản xuất; kỹ thuật viên trong lĩnh vực sửa chữa, lắp ráp, bảo trì máy công nghiệp, máy công cụ, tổ chức, sắp xếp nhóm công tác lắp ráp, bảo trì máy và thiết bị công nghiệp tại doanh nghiệp sản xuất, có thể trở thành người tư vấn hay bán hàng cho các công ty kinh doanh thiết bị cơ khí.


2. Nghề Bảo trì thiết bị cơ điện.
HỆ ĐÀO TẠO

Đối với các khóa tuyển sinh trước năm 2017:

- Trung cấp nghề: học 02 năm ((Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH hoặc học xong chương trình lớp 12), 03 năm (Đối tượng tốt nghiệp THCS). Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề và được học liên thông lên Cao đẳng nghề.
- Cao đẳng nghề: học 03 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH). Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng nghề.


Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2017 – 2018 trở về sau:

- Trung cấp: học 1,5 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH), 02 năm (Đối tượng tốt nghiệp THCS) nếu liên thông học lên Cao đẳng cần phải học kiến thức văn hóa bổ sung theo quy định.
Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp và được học liên thông lên Cao đẳng.


- Cao đẳng: học 2,5 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH). Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng và công nhận đạt danh hiệu Kỹ sư thực hành.


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có kiến thức xã hội thích ứng được với cuộc sống hiện tại; nắm vững kiến thức kỹ thuật cơ bản, chuyên ngành Bảo trì thiết bị cơ điện; thực hiện thành thạo các công việc phổ biến thuộc lĩnh vực chuyên ngành; vận dụng được kiến thức và kỹ năng chuyên ngành vào các lĩnh vực khác. Rèn luyện ý thức kỷ luật cao, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tự tin trong công tác và đủ khả năng học lên các bậc đào tạo cao hơn.


1. Trung cấp: các kiến thức và kỹ năng của chương trình đào tạo này giúp cho học sinh có khả năng sau

- Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh, vận hành và bảo trì hệ thống thiết bị cơ điện;
- Đọc hiểu được các thông số kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị cơ điện của nhà sản xuất bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc và các yêu cầu kỹ thuật khi vận hành các thiết bị cơ điện trong các cơ sở sản xuất cơ khí;
- Thực hiện được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ điện để duy trì hệ thống thiết bị cơ điện hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật;
- Xử lý được các sự cố kỹ thuật điển hình và phổ biến, thay thế các chi tiết và bộ phận hư hỏng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống
- Có khả năng tự học để nâng cao nâng lực chuyên môn.


2. Cao đẳng: ngoài các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên có được như hệ Trung cấp nghề, chương trình đào tạo này còn giúp cho sinh viên có khả năng sau

- Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình theo dõi, vận hành các thiết bị cơ điện
- Vận dụng các kiến thức về tổ chức quản lý để lập kế hoạch nhân lực, tổ chức các nhóm làm việc độc lập có hiệu quả
- Theo dõi tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các thiết bị cơ điện;
- Lập trình và thiết lập được thông số trên các thiết bị điều khiển khả lập trình;
- Ứng dụng các kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin để tìm kiếm và khai thác được các thông tin trên mạng và các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành, tổ chức và quản lý sản xuất;
- Phối hợp tốt với các công nhân trung cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn.


TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Sau khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên được nhà trường giới thiệu vào làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị cơ điện, nhân viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp tại các phân xưởng hoặc tại phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất cơ khí; làm việc tại các doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ điện, có thể trở thành người tư vấn hay bán hàng cho các công ty kinh doanh thiết bị cơ khí, hoặc thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiệt bị cơ điện.


3. Nghề Công nghệ ô tô.
HỆ ĐÀO TẠO

Đối với các khóa tuyển sinh trước năm 2017:

- Trung cấp nghề: học 02 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH hoặc học xong chương trình lớp 12), 03 năm (Đối tượng tốt nghiệp THCS). Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề và được học liên thông lên Cao đẳng nghề.


- Cao đẳng nghề: học 03 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH). Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng nghề.

Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2017 – 2018 trở về sau:

- Trung cấp: học 1,5 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH), 02 năm (Đối tượng tốt nghiệp THCS) nếu liên thông học lên Cao đẳng cần phải học kiến thức văn hóa bổ sung theo quy định.
Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp và được học liên thông lên Cao đẳng.


- Cao đẳng: học 2,5 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH). Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng và công nhận đạt danh hiệu Kỹ sư thực hành.


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Đào tạo nguồn nhân lực lành nghề trong ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô. Có kiến thức chuyên môn để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật, kỹ năng thực hành cao, sử dụng được các thiết bị tiên tiến đảm đương công việc áp dụng trong công việc một cách hiệu quả.
Rèn luyện được ý thức kỷ luật cao có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tự tin trong công tác và đủ khả năng học lên các bậc đào tạo cao hơn.


1. Trung cấp

Chương trình đào tạo này còn trang bị cho học sinh các kiến thức, kỹ năng:
- Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô;
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô;
- Hiểu được cách đọc bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;
- Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;
- Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô;
- Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề công nghệ ô tô;
- Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ô tô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động;
- Thực hiện được công việc bảo dưỡng các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong ô tô;
- Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các  tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản;
- Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô;

- Có khả năng tiếp thu công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô;
- Kèm cặp và hướng dẫn tay nghề cho thợ bậc thấp hơn.

2. Cao đẳng

Ngoài các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên có được như hệ trung cấp nghề chương trình đào tạo này còn giúp cho sinh viên có khả năng:
- Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô;
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô;
- Hiểu được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu  các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;
- Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;
- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô;
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực của ô tô hiện đại; Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong ô tô;
- Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;
- Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô;
- Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp;
- Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.
- Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và  kiểm tra trong nghề Công nghệ ô tô;
- Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ô tô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động;
- Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong ô tô;
- Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn;
- Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp;
- Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các  tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản;
- Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô;
- Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô;
- Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp hơn.

Học sinh - Sinh vien của khoa thực hành động cơ ôtô


TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Sau khi học viên tốt nghiệp học sinh, sinh viên được nhà trường giới thiệu vào làm việc tại các công ty và nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện xe ô tô. Có khả năng sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô có thể là Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô hoặc nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô. Đối với các sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng sau một thời gian công tác có thể trở thành tổ trưởng hoặc quản đốc hay những giáo viên dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.