Khối xưởng thực hành


Tổng quan nhà xưởng nhìn từ bên ngoài
Bên trong xưởng
Bên trong xưởng 

Xưởng Ôtô

Ngày đăng: 14/05/2015