Liên hệ

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore

Trụ sở
Quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Số điện thoại: (0274). 3820655; 3831413; 3824269

Fax: (0274). 3820812

Email: caodangnghe_vs@vsvc.edu.vn

Website: vsvc.edu.vn