Tổ chức đấu thầu dịch vụ Căn tin, Giữ xe tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore năm học 2016 - 2017

Tải về thông báo

Ngày đăng: 08/08/2016

Nhà ăn


Nhà ăn rộng rãi, sạch sẽ

Ngày đăng: 14/05/2015