Thông báo mời Giáo viên thỉnh giảng - Học kỳ II năm học 2020-2021

Trường Cao đẳng nghề Viện Nam - Singapore có nhu cầu mời giáo viên dạy thỉnh giảng cho các môn học sau:

1. Mỹ thuật cơ bản

2. Luật xa gần và bố cục trong thiết kế đồ họa

3. Nguyên lý thiết kế

4. Mỹ thuật đa phương tiện (Adobe Flash)

 

Chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo của trường

Email: phongdaotao.vsvc@gmail.com

Người liên hệ: Trần Thế Thành

ĐT: 0966406066