Đoàn Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore tổ chức “Chương trình Hiến máu tình nguyện” đợt 1 năm 2017.