Tổ chức ngày Hội Tư vấn kỹ năng xin việc và cơ hội việc làm tại Nhật Bản năm 2017 cho học sinh – sinh viên.