Công ty CP Đồ dùng Gia đình Việt Nam tuyển dụng

Vị trí: Bảo trì điện 02 người; Cơ khí - Hàn: 02 người.

 

============================================

Liên hệ nhà trường để được hỗ trợ giới thiệu việc làm.

Phòng Đối ngoại - Trường CĐN Việt Nam - Singapore

Điện thoại: (0247) 3.820.655 Ext: 103

Email: vieclam.hssv@gmail.com; quanhehoptac@vsvc.edu.vn

Website: www.vsvc.edu.vn

Fanpace: https://www.facebook.com/vsvc.info

right_banner - Lien thông
right_banner - Lien thông