Khoa Điện - Điện tử

 

1. Sơ đồ tổ chức

 

2. Tổng quan nghề Điện tử công nghiệp:

- Nghề Điện tử công nghiệp là đào tạo ra những kỹ sư thực hành, công nhân kỹ thuật có khả năng lắp ráp, sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các mạch điện tử, các thiết bị điện tử, băng chuyền tự động, máy móc sử dụng PLC, máy tính, …trong công ty, xí nghiệp. Ngoài ra, người học sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế các mạch điều khiển và vẽ mạch in trên máy tính và phần mềm chuyên dùng cho điện tử.

 

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị khoa Điện tử đặt tại cơ sở 2 của trường, thuộc địa bàn phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  

- Kỹ sư giám sát sản xuất lắp ráp thiết bị điện tử

- Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất gia công thiết bị điện tử;

- Nhân viên bảo hành  điện tử, nhân viên bán hàng điện tử;… và nhiều cơ hội việc làm khác.