Thỏa mãn ước mơ nghề nghiệp cho người học. Đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp

9e87e951e85848061149
Nhằm mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho HSSV trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện cho HSSV được tham các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật. Đây cũng là cơ hội để HSSV ứng dụng kiến thức ...
tuyensinh 2024-2025
thong
thong