Cty TNHH Tan Chong tuyển dụng

Vi trí: Nhân viên bảo trì, sửa chữa xe nâng Số lượng: 02 người

============================================

Liên hệ nhà trường để được hỗ trợ giới thiệu việc làm và tuyển dụng lao động:

Phòng Đối ngoại - Trường CĐN Việt Nam - Singapore

Điện thoại: (0247) 3.820.655 Ext: 103

Email: vieclam.hssv@gmail.com; quanhehoptac@vsvc.edu.vn

Website: www.vsvc.edu.vn

Fanpace: https://www.facebook.com/vsvc.info

thong
thong