ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN TUYỂN SINH & THU HỌC PHÍ HỆ CAO ĐẲNG, NĂM HỌC 2021 – 2022 LẦN 2

ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN TUYỂN SINH & THU HỌC PHÍ HỆ CAO ĐẲNG, NĂM HỌC 2021 – 2022 LẦN 2

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN TUYỂN SINH & THU HỌC PHÍ

HỆ CAO ĐẲNG, NĂM HỌC 2021 – 2022

 

             Căn cứ vào quy chế tuyển sinh của trường.

Căn cứ từ tình hình thực tế về công tác tuyển sinh, do tình hình dịch bệnh Covid –19 diễn biến phức tạp, kéo dài tại tỉnh Bình Dương.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore xin thông báo điều chỉnh lại thời gian nộp hồ sơ, làm thủ tục nhập học đối với hệ Trung cấp - Cao đẳng và mức thu học phí trước khi nhập học đối với hệ Cao đẳng tuyển sinh đợt 1 – tháng 9/2021 như sau:

 -  Tiếp tục nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học đến hết ngày 25/11/2021;

-   Nhập học ngày 29/11/2021;

             -  Thu học phí hệ Cao đẳng (Thu 2 tháng trước khi làm thủ tục nhập học):

                                    2 tháng x 940.000đ = 1.880.000đ    

 

                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                         TRẦN HÙNG PHONG

thong
thong