Phòng Đối ngoại

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ PHÒNG ĐỐI NGOẠI

 

1. Chức năng

Phòng Đối ngoại có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện về quảng bá hình ảnh, hoạt động của trường; tiếp đón đoàn khách; công tác giới thiệu việc làm, hợp tác doanh nghiệp trong các lĩnh vực về đào tạo, tham quan, thực hành, thực tập.

 

2. Nhiệm vụ

2.1 Quản lý trang thông tin điện tử (website)

 - Quản lý, theo dõi, bảo trì, nâng cấp website của trường.

- Tham mưu, đề xuất kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến website.

- Cập nhật thông tin, bài viết lên website sau khi được phê duyệt hoặc đồng ý của Ban Giám hiệu.

-  Đề xuất, tham mưu nội dung các thông tin quảng bá hình ảnh của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng (website, báo, đài truyền hình,…).

- Đôn đốc cá nhân, tập thể phòng, khoa cung cấp thông tin, hình ảnh, bài viết lên website.

- Thực hiện thanh toán chế độ nhuật bút theo quy định.

 

2.2 Hợp tác doanh nghiệp

- Tham mưu, đề xuất kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến hợp tác, liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước.

-  Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức tiếp xúc, quan hệ với các doanh nghiệp, tạo điều kiện gửi học sinh, sinh viên thực hành, giới thiệu việc làm cho các học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

-  Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các sự kiện tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, giao lưu trong họat động hợp tác – liên kết.

-  Phối hợp với các phòng / khoa / đoàn thanh niên để tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa của sinh viên – học sinh với các đối tác liên kết đào tạo.

 

2.3 Công tác khác

 -  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm công tác đối ngoại.

-  Tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình và đề xuất phương hướng những hoạt động công tác đối ngoại, hợp tác - liên kết trong từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

-  Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia; phối hợp với các khoa lấy ý kiến giáo viên, HSSV và cựu HSSV trong các lĩnh vực hoạt động đối ngoại của trường.

 

* Một số hình ảnh hoạt động

Hiệu trưởng Trần Hùng Phong (người thứ 3 từ trái sang) ký kết ghi nhớ hợp tác cùng các doanh nghiệp dưới sự chứng kiến của Tổng lãnh sự Singapore, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Tổng Giám đốc Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore.

 

Lễ ký kết hợp tác đào tạo nghề Cơ điện tử (trình độ Cao đẳng)

giữa Nhà trường và Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL (Việt Nam).

 

Lãnh đạo Nhà trường và Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minghsin (Đài Loan, Trung Quốc)

ký kết Bản ghi nhớ hợp tác đào tạo.

 

Những sinh viên lớp nghề Cơ điện tử (trình độ Cao đẳng)

liên kết giữa Nhà trường và Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL (Việt Nam).

 

Những sinh viên lớp nghề Bảo trì thiết bị cơ (trình độ Cao đẳng) l

iên kết giữa Nhà trường và Công ty TNHH CAMSO Việt Nam.

 

Nhà trường tổ chức cho học sinh – sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp.

 

Nhà trường tổ chức cho học sinh – sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp.

 

Hàng năm Nhà trường tổ chức Ngày hội việc làm cho HSSV chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.

 

 

 

 

thong
thong