Phòng Công tác HSSV

I. NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH:

    1.Phan Hoàng Ân - Trưởng phòng. SĐT : 0918 236 479 - 0847 111 222

    2.Phạm Thị Soa - Phó Trưởng phòng. SĐT : 0908 514 236

    3.Bùi Thị Bình Phương - Chuyên viên phụ trách chế độ chính sách cho HSSV,cấp giấy xác nhận HSSV.

    4.Lê Thị Hồng Tiên - Chuyên viên phụ trách tổng hợp điểm danh, cấp giấy vào lớp.

    5.Phạm Minh Hùng - Chuyên viên phụ trách theo dõi tình hình giảng dạy GV, nghỉ học của HSSV.

    6.Nguyễn Lâm Đạt - Chuyên viên số hóa dữ liệu HSSV- phụ trách công tác chủ nhiệm.

    7.Nguyễn Ngọc Ánh - Chuyên viên số hóa dữ liệu HSSV - phụ trách công tác chủ nhiệm.

    8.Trương Thị Mơ - Chuyên viên số hóa dữ liệu HSSV - phụ trách công tác chủ nhiệm.

    9.Nguyễn Hồng Quân - Ban quản lý KTX.

   10.Phạm Thanh Tuấn - Ban quản lý KTX.

II. CHỨC NĂNG

     Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên (CTHS-SV) có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, quản lý hoạt động của ký túc xá; tham mưu các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên theo quy chế học sinh sinh viên của Bộ LĐTB-XH và quy định của Trường đã ban hành.

Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện về quảng bá hình ảnh, hoạt động của trường; công tác giới thiệu việc làm, hợp tác doanh nghiệp trong các lĩnh vực về đào tạo, tham quan, thực hành, thực tập.

III. NHIỆM VỤ

Phòng Công tác học sinh sinh viên có nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Quản lý học sinh, sinh viên:

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học của HSSV, kiểm tra hồ sơ HSSV đảm bảo yêu cầu quy định, bảo quản hồ sơ học sinh sinh viên trong suốt quá trình học tập; lưu trữ hồ sơ HSSV sau khi HSSV tốt nghiệp.

- Thực hiện các xác nhận cho sinh viên đang học tập tại Trường về vay vốn tín dụng, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, sơ yếu lý lịch, xác nhận HSSV...

- Thực hiện các chế độ, chính sách, quy chế học tập liên quan đến HSSV.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và các Khoa để thực hiện công tác Đánh giá điểm rèn luyện của HSSV và xét danh sách học bổng khuyến khích cho HSSV để trình Hội đồng phê duyệt.

- Tổ chức sinh hoạt cho HSSV vào đầu khóa học, đầu năm học và cuối khóa học; tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV.

- Triển khai quản lý và kiểm tra việc họp lớp định kỳ theo lịch sinh hoạt lớp công bố từng học kỳ và biên bản họp lớp của tất cả các lớp trong toàn Trường, thống kê tình hình đảm bảo việc họp lớp để báo cáo Hiệu trưởng.

- Thực hiện qui trình khen thưởng, kỷ luật của HSSV theo quy định.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, theo dõi hỗ trợ các hoạt động phong trào của Thanh niên HSSV.

2. An ninh trật tự, quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú:

- Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên về trật tự trị an, quản lý HSSV nội, ngoại trú.

- Trực tiếp quản lý ký túc xá; nhận và giải quyết đơn xin nội trú, ngoại trú của HSSV; kiểm tra việc chấp hành quy chế ký túc xá. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong Ký túc xá. Thực hiện việc đăng ký cho HSSV ở nội trú trong ký túc xá đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị và bộ phận chức năng thực hiện việc tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội khác, đề phòng dịch bệnh, tuân thủ an toàn giao thông và an ninh trật tự trong HSSV nội ngoại trú.

- Phối hợp với BCH Quân sự các cấp và địa phương để quản lý việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự của HSSV theo quy định.

- Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên về trật tự trị an, quản lý HSSV nội, ngoại trú.

3. Quản lý trang thông tin điện tử (website)

 - Quản lý, theo dõi, bảo trì, nâng cấp website của trường.

- Tham mưu, đề xuất kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến website.

- Cập nhật thông tin, bài viết lên website sau khi được phê duyệt hoặc đồng ý của Ban Giám hiệu.

-  Đề xuất, tham mưu nội dung các thông tin quảng bá hình ảnh của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng (website, báo, đài truyền hình,…).

- Đôn đốc cá nhân, tập thể phòng, khoa cung cấp thông tin, hình ảnh, bài viết lên website.

- Thực hiện thanh toán chế độ nhuật bút theo quy định.

4.  Hợp tác doanh nghiệp

- Tham mưu, đề xuất kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến hợp tác, liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước.

-  Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức tiếp xúc, quan hệ với các doanh nghiệp, tạo điều kiện gửi học sinh, sinh viên thực hành, giới thiệu việc làm cho các học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

-  Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các sự kiện tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, giao lưu trong họat động hợp tác – liên kết.

-  Phối hợp với các phòng / khoa / đoàn thanh niên để tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa của sinh viên – học sinh với các đối tác liên kết đào tạo.

 

 

thong
thong