Thỏa mãn ước mơ nghề nghiệp cho người học. Đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp

Lop hoc
HSSV khóa 2021 tham gia lớp học tập trải nghiệm (STEM)tại phòng thí nghiệm chế tạo (Fablab) Cơ - Điện trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore. ...
8b731c06ee7b2d25746a
right_banner - Lien thông
right_banner - Lien thông