Khoa Tin học và Đại cương

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA

1. Chức năng

 • Khoa Tin học và Đại cương là đơn vị trực thuộc trường và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo nhà trường.
 • Trực tiếp tổ chức giảng dạy các lớp trung cấp nghề, cao đẳng nghề (các ngành: Sửa chữa máy tính, Quản trị mạng máy tính, …), các môn chung trong chương trình đào tạo nghề: Anh văn, chính trị, giáo dục thể chất.
 • Thực hiện tổ chức và giảng dạy các môn văn hóa.
 • Trang bị kiến thức về tin học cho các khoa không chuyên.
 • Nghiên cứu khoa học thuộc các ngành và chuyên ngành của khoa.
 • Quản lý công tác chuyên môn, quản lý học sinh - sinh viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa theo trách nhiệm và thẩm quyền.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức văn hóa THPT.

2. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập thông qua phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt, Chủ trì việc thực hiện chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo các lớp ngoại khóa đã được phê duyệt trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của trường.
 • Tổ chức quản lý điều hành đội ngũ giáo viên thuộc khoa, phân công giảng dạy, quản lí thiết bị, cơ sở vật chất của trường theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Liên hệ mời giảng viên, thông qua phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng trước khi ký hợp đồng mời giảng; Phối hợp với phòng Đào tạo thanh toán hợp đồng cho giáo viên thỉnh giảng theo đúng thời gian quy định.
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học. Tổ chức đi thực tế, thực tập cho học sinh - sinh viên.
 • Phối hợp cùng phòng Đào tạo tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa đảm nhiệm.
 • Cùng với các phòng chức năng của trường quản lý học sinh - sinh viên trong quá trình đào tạo để nhận xét đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và đề nghị khen thưởng, kỷ luật…
 • Phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức các phong trào thi đua học tập, hoạt động xã hội, văn hóa thể thao,…
 • Tham mưu, điều chỉnh phân phối chương trình về quyết định, quy định giảng dạy khối lượng khối lượng kiến thức THPT
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức văn hóa THPT
 • Tổng hợp và hợp đồng giáo viên thỉnh giảng; kiểm tra thanh lý hợp đồng GV thỉnh giảng
 • Kiểm tra, quản lý, lưu trữ hồ sơ giáo vụ kiến thức văn hóa THPT
 • Tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu về các hoạt động đào tạo kiến thức văn hóa THPT

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA

TT

HỌC VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

EMAIL- ĐIỆN THOẠI

1

Lê Thị Thùy Duyên

Cử nhân CNTT

Trưởng khoa

Giảng viên

Hạng III

duyenlethithuy@vsvc.edu.vn

0909650379

2

Nguyễn Anh Tuấn

Thạc sĩ CNTT

P.Trưởng khoa

Giảng viên chính

tuannguyenanh@vsvc.edu.vn

0918849243

3

Nguyễn Minh Triết

Thạc sĩ CNTT

 

Giảng viên

Hạng III

trietnguyenminh@vsvc.edu.vn

0987500379

4

Nông Kiều Trang

Thạc sĩ HTTT

 

Giảng viên

Hạng III

trangnongkieu@vsvc.edu.vn

0937471828

5

Lê Đình Ninh

Cử nhân CNTT

 

Giảng viên

Hạng III

ninhledinh@vsvc.edu.vn

0938211708

6

Đoàn Thị Kim Anh

Cử nhân Sư phạm Tin học

 

Giảng viên

Hạng III

anhdoanthikim@vsvc.edu.vn

0915880604

7

Hồ Đăng Hải

Kỹ sư CNTT

 

Giảng viên

haihodang@vsvc.edu.vn

0918755286

8

Trần Thế Thành

Cử nhân

Kỹ thuật máy tính

 

Giảng viên

thanh.tranthe@vsvc.edu.vn

0966406066

9

Vũ Hoàng Long

Cử nhân CNTT

 

Giảng viên

longvuhoang@vsvc.edu.vn

0909046877

10

Nguyễn Minh Lợi

Thạc sĩ HTTT

 

Giảng viên

loinguyenminh@vsvc.edu.vn

0968962439

11

Lý Tú Thanh

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Trưởng Bộ môn chung,

Tổ trưởng Công đoàn và UVBCHCĐ

Giảng viên

Hạng III

thanhlytu@vsvc.edu.vn

0903989926

12

Phạm Thanh Hùng Buôn Yă

Cử nhân GDTC

 

 

 

 

Giảng viên

Hạng III

hungbuonyaphamthanh@vsvc.edu.vn

0933507761

13

Trần Nguyên Đông

Thạc sĩ

Lịch sử Đảng

 

Giảng viên

Hạng III

dongtrannguyen@vsvc.edu.vn

0903129194

14

 • inh Thị Minh

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

 

Giảng viên

minhdinhthi@vsvc.edu.vn

0937015264

15

Nguyễn Văn Giáp

Thạc sĩ Lịch sử Đảng

 

Giảng viên

Hạng III

giapnguyenvan@vsvc.edu.vn

0394776379

16

Lê Văn Hải

Kỹ sư

P.Trưởng khoa

Giảng viên hạng III

levanhai@vsvc.edu.vn

ĐT: 0977.151667

17

Vũ Thị Yến

Cử nhân Ngữ văn

 

Giáo viên

yenvuthi@vsvc.edu.vn

0972613785

18

Lê Thị Thủy

Cử nhân Ngữ văn

 

Giáo viên

thuylethi@vsvc.edu.vn190976001647

19

Huỳnh Thị Ngọc Linh

Cử nhân Vật lý

 

Giáo viên

20huynhthingoclinh@vsvc.edu.vn

0968717579

20

Nguyễn Thúc Thu

Tiến sĩ Giáo dục học

 

Giảng viên

thunguyenthuc@vsvc.edu.vn

0389542985

21

Nguyễn Thị Phương Chi

Th.s Lịch sử Đảng Cộng sản VN

 

Giảng viên

chinguyenthiphuong@vsvc.edu.vn

0869180975

22

Võ Thị Nương

Cử nhân

Hóa học

 

Giáo viên

nuongvothi@vsvc.edu.vn

0966040775

23

Phạm Huỳnh Mai

Thạc sĩ Giáo dục học

 

Giáo viên

maiphamhuynh@vsvc.edu.vn

0357339693

24

Nguyễn Thị Huệ

Cử nhân

Lịch sử

 

Giáo viên

huenguyenthi@vsvc.edu.vn

0981707565

25

Nguyễn Tuấn Anh

Thạc sĩ

Lý luận và PP giảng dạy Vật lý

 

Giáo viên

anhtuannguyen@vsvc.edu.vn

0911334048

 

Thầy Nguyễn Anh Tuấn tham gia hội nghị kỹ thuật kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020

Sinh viên: Đoàn Minh Nhựt đạt giải ba (huy chương đồng) kỳ thi tay nghề cấp quốc gia năm 2020

Học sinh lớp T191MT1 đi thực tập tại cty Cổ phần thiết bị công nghiệp Hữu Hồng

Học sinh lớp T161QT1 nhận bằng trong ngày lễ tốt nghiệp

Lớp tin học ICDL theo chuẩn Châu Âu

 

 

Ông Nguyễn Phùng Trung - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trao bằng khen cho sinh viên Vương Đình Phú thành tích đạt giải III - Cuộc thi tay nghề cấp quốc gia năm 2017

 

 

Sinh viên Trần Thành Trí đạt thành tích đạt giải I - cuộc thi tay nghề tỉnh Bình Dương năm 2018

 

thong
thong