Các nghề Đào tạo thuộc khoa Điện - Điện tử

Khoa Điện - Điện tử đào tạo các nghề như sau:

1. Nghề: Cơ điện tử

2. Nghề: Điện công nghiệp

3. Nghề: Điện tử công nghiệp

4. Nghề: Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí

thong
thong