Hội đồng trường

 

 

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Với phương châm: “Thỏa mãn ước mơ nghề nghiệp cho người học- Đồng hành thành công cùng doanh nghiệp” tập thể Lãnh đạo, Viên chức, Giảng viên và người lao động trường Cao đẳng nghề Việt Nam Singapore (VSVC) đoàn kết, thống nhất và cam kết thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực lao động kỹ thuật có đạo đức, tác phong và năng lực chuyên môn nghề nghiệp tốt; Hợp tác, liên kết và cùng phát triển với doanh nghiệp trong khu vực; Tích cực mở rộng quy mô, ngành nghề và hình thức tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội; Tăng cường hợp tác đào tạo với các trường khu vực Đông Nam Bộ, các nước trong khu vực ASEAN và Châu Á. VSVC luôn đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu quả về quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo đã cam kết; Để thực hiện các sứ mệnh và tầm nhìn trên VSVC tiếp tục thực hiện và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. 1. Tổ chức, nhân sự.
 • Kiện toàn bộ máy các phòng khoa theo định hướng phát triển và phù hợp với các quy định liên quan.
 • Hoàn thành việc sáp nhập trường Trung cấp nghề Dĩ An vào trường Cao đẳng nghề Việt Nam Singapore vào đầu năm 2020 theo kế hoạch 4651/KH-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Xây dựng đề án chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chánh với mô hình bảo đảm chi thường xuyên và triển khai trong năm học 2021-2022. 
 • Tiếp tục thúc đẩy các hình thức khác nhau trong học tập, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn của giảng viên đội ngũ cán bộ lãnh đạo (Về năng lực chuyên môn nghề, về tin học và ngoại ngữ). Tổ chức đưa GV bồi dưỡng ở nước ngoài tiếp cận các mô hình GDNN tiên tiến.
 • Từng bước xây dựng, chuẩn hóa các quy trình hoạt động trong toàn trường; áp dụng công nghệ thông tin và số hóa trong điều hành, quản lý và phối hợp (Trong quản lý quá trình đào tạo, tài chính, hành chính, cơ sở vật chất…).
 • Vận dụng phù hợp các quy định, đồng thời tăng cường các hoạt động sản xuất dịch vụ nhằm cải thiện đời sống của CBCN viên chức và người lao động; duy trì đội ngũ hiện có và phát triển thêm lực lượng giáo viên đáp ứng theo tiêu chuẩn về quy mô.
 1. 2. Quy mô, ngành nghề và hệ đào tạo.
 • Hoàn tất đề án bổ sung thêm một số nghề như: Điện lạnh và điều hòa không khí, Kỹ Thuật Khuôn mẫu, Thiết kế Đồ họa; Liên kết với các trường trong khu vực đào tạo nhóm nghề về dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn… Điều chỉnh tăng quy mô một số nghề có nhu cầu cao trong vài năm qua. Phấn đấu đến năm 2021 quy mô đào tạo tối thiểu là 3.500 HSSV bao gồm các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.
 • Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt theo tích lũy mô đun/tín chỉ; chương trình đặt hàng theo nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Xây dựng các chương trình đào tạo sơ cấp, chuyên đề đa dạng và phong phú đáp ứng nhu cầu học tập khác nhau.
 1. 3. Cơ sở vật chất.
 • Tiếp tục triển khai đề án chất lượng cao đến năm 2020, mua sắm bổ sung trang thiết bị đào tạo từ nguồn kinh phí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Song song đó xây dựng các dự án mua sắm đầu tư trang thiết bị bổ sung theo quy mô, nghề mới của các nghề không trọng điểm từ ngân sách đầu tư của tỉnh và nguồn phát triển sự nghiệp của trường.
 • Chủ động và tiếp tục sửa chữa, cải tạo từng bước cơ sở vật chất hiện có của trường. Thiết lập hệ thống camera giám sát và hệ thống internet hữu tuyến và vô tuyến trên phạm vi toàn trường. Đổi mới phần mềm quản lý đào tạo và các phần mềm quản trị hoạt động của trường theo hướng tương tác mở trên nền tảng internet và dữ liệu đám mây.
 • Duy trì và cải tiến trang web của trường theo hướng cung cấp thông tin kịp thời, thuận lợi cho CBGV, SVHS, gia đình và Doanh nghiệp khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin hiệu quả. Định hướng các trang tương tác với xã hội về định hướng nghề nghiệp, khảo sát nhu cầu doanh nghiệp, diễn đàn cựu sinh viên học sinh…
 1. 4. Đối với HSSV và cộng đồng:
 • Phương châm “Học sinh Sinh viên là trung tâm mọi hoạt động của VSVC”, xây dựng môi trường học tập cởi mở, thân thiện; Quan tâm giáo dục phát triển toàn diện.
 • Đánh giá thực trạng của HSSV (Đặc biệt đối với học sinh hệ trung cấp từ trung học cơ sở) đề xuất cải tiến thường xuyên các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu hiện tượng bỏ học. Tăng cường giáo dục đạo đức, thái độ, tác phong công nghiệp, kỹ năng mềm.
 • Công khai, minh bạch các hoạt động của trường; công bố chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra; cam kết chất lượng đào tạo (Đảm bảo có trên 65% thời lượng đào tạo là thực hành).
 • Hoàn thành đề án phòng thí nghiệm FabLab Cơ Điện cuối năm 2019; triển khai hoạt động ổn định trong năm 2020 và phát triển sau đó. Tham gia có trách nhiệm mô hình 3 nhà, đóng góp vai trò trong định hướng xây dựng và phát triển thành phố thông minh.
 • Xây dựng các bộ công cụ (KPI) để có thể đánh giá chất lượng, hiệu quả quá trình đào tạo, cung cấp dịch vụ của nhà trường.   
 1. 5. Hợp tác:

Liên kết với Doanh nghiệp theo hướng đa dạng hơn, tăng cường đào tạo thực hành, thực tập tại Doanh nghiệp; Định hướng phát triển Doanh nghiệp trong nhà trường. Hợp tác đào tạo với các nước trong khu vực (Singapore, Đài loan, Nhật Bản…); hợp tác hổ trợ trong các dự án của tỉnh Bình Dương đối với các nước Campuchia và Lào.

 

II. Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore

thong
thong