Các nghề Đào tạo thuộc khoa Cơ khí

 

Khoa Cơ khí Đào tạo các nghề như sau:

1. Nghề: Công nghệ ô tô (Chương trình đào tạo chi tiết)

2. Nghề: Cắt gọt kim loại (Chương trình đào tạo chi tiết)

3. Nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện (Chương trình đào tạo chi tiết)

4. Nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ (Chương trình đào tạo chi tiết)

5. Nghề: Chế tạo khuôn mẫu (Chương trình đào tạo chi tiết)

thong
thong