Cựu sinh viên nghề Cơ điện tử

Cựu sinh viên nghề Cơ điện tử

Cựu sinh viên nghề Quản trị mạng

Cựu sinh viên nghề Quản trị mạng

Cựu sinh viên khoa Cơ khí

Cựu sinh viên khoa Cơ khí

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore triển lãm hưởng ứng Hội thảo khoa học "Tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng".

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore triển lãm hưởng ứng Hội thảo khoa học "Tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng".

Giới thiệu Khoa cơ khí

Giới thiệu Khoa cơ khí

Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Nhựa Chinli Việt Nam Đánh Giá Về Chất Lượng Đào Tạo Của Trường

Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Nhựa Chinli Việt Nam Đánh Giá Về Chất Lượng Đào Tạo Của Trường

Phóng sự của BTV về trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore

Phóng sự của BTV về trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore

VSVC

VSVC

thong
thong