Công ty ACCREDO ASIA tuyển dụng nhân viên chuyên ngành Cơ khí vận hành máy

Công ty TNHH ACCREDO ASIA trực thuộc tập đoàn API - của Hoa Kỳ về sản xuất bao bì mềm cần tuyển dung 10 nhân viên chuyên ngành Cơ khí vận hành máy. Thời hạn tuyển dụng cho các vị trí này đến 31/12/2021

===============================

Thông tin liên hệ nhà trường hỗ trợ giới thiệu việc làm cho Học sinh sinh viên:

Phòng Đối ngoại - Trường CĐN Việt Nam - Singapore

Điện thoại: (0247) 3.820.655 Ext: 103

Email: vieclam.hssv@gmail.com; quanhehoptac@vsvc.edu.vn

Website trường: www.vsvc.edu.vn

Fanpace: https://www.facebook.com/vsvc.info

thong
thong