Công ty Becamex IDC tuyển dụng nhân sự

Vị trí: Nhân viên vận hành trạm 110/22kV và đường dây trung thế 22kV. Số lượng: 10 nhân viên

============================================

Liên hệ nhà trường để được hỗ trợ giới thiệu việc làm:

Phòng Đối ngoại - Trường CĐN Việt Nam - Singapore

Điện thoại: (0247) 3.820.655 Ext: 103

Email: vieclam.hssv@gmail.com; quanhehoptac@vsvc.edu.vn

Website: www.vsvc.edu.vn

Fanpace: https://www.facebook.com/vsvc.info

thong
thong