Công ty TNHH CCL Label tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Công nhân vận hành số lượng 100 người.

================================================================

Liên hệ nhà trường để được hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên:

Phòng Đối ngoại - Trường CĐN Việt Nam - Singapore

Điện thoại: (0247) 3.820.655 Ext: 103

Email: vieclam.hssv@gmail.com; quanhehoptac@vsvc.edu.vn

Website trường: www.vsvc.edu.vn

Fanpace: https://www.facebook.com/vsvc.info

thong
thong