Đào tạo thí điểm cấp độ quốc tế nghề cắt gọt kim loại từ chương trình chuyển giao của CHLB Đức

           Một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng dạy nghề là tiếp cận các mô hình đào tạo tiên tiến từ các quốc gia có nền giáo dục phát triển và hiện đại như nước Úc, Đức với hình thức nhận khác nhau, một trong những hình thức đó là nhận chuyển giao chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

 

          Trong năm 2017 và đầu năm 2018, sau khi Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp triển khai đề án đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế được chuyển giao từ CHLB Đức, Tập thể lãnh đạo trường thống nhất và quyết tâm tham gia đề án. Ban giám hiệu phân công cho khoa cơ khí phối hợp các phòng khoa đã xây dựng dự án, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các điều kiện, nguồn lực cần thiết để đáp ứng các tiêu chí và đã vinh dự được lựa chọn triển khai thí điểm đào tạo nghề Cắt gọt Kim loại.

 

          Trong quá trình chuẩn bị trong gần hai năm, trường đã tham gia nhiều lượt các hội nghị, tập huấn; đón các đoàn chuyên gia của TCGDNN và của CHLB Đức đến để khảo sát, kiểm định và được đánh giá đảm bảo các điều kiện có thể thực hiện dự án. Từ tháng 5 đến tháng 10/2019 trường có 4 giáo viên tham gia chương trình học tập bồi dưỡng tại CHLB Đức, triển khai mua sắm bổ sung trang thiết bị cho đào tạo với giá trị khoảng 7 tỷ đồng.

 

          Vào ngày 08/11/2019, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore đã tổ chức khai giảng lớp cao đẳng chất lượng cao cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức, nghề Cắt gọt kim loại cho 16 sinh viên.

 

           Mô hình đào tạo nghề này là mô hình đào tạo kép với thời lượng thực hành tại doanh nghiệp chiếm 70% tổng thời gian học. Mô hình này đòi hỏi sự hợp tác giữa trường và doanh nghiệp đa chiều và toàn diện hơn. Sinh viên sau khi ra trường đáp ứng cao nhất điều kiện thực tiễn nghề nghiệp. Đặc biệt sinh viên khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng của Đức (Bậc 4 khung trình độ của Đức) và bằng tốt nghiệp của trường. Với bằng nghề của Đức, sinh viên có cơ hội tham gia thị trường lao động tại Đức, Liên minh Châu Âu hoặc các quốc gia phát triển khác. Thông qua chương trình thí điểm này trường sẽ sơ tổng kết, đánh giá và triển khai nhân rộng ra với các nghề khác phù hợp với điều kiện của trường và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Bình Dương.

 

Thầy Trần Hùng Phong – Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học

 

Sinh viên và phụ huynh tham dự khai giảng

 

Đại diện doanh nghiệp, Ban giám hiệu, thầy cô và sinh viên chụp hình lưu niệm

 

 

thong
thong