TUYỂN DUNG NHÂN SỰ THÁNG 12 - 2022

GV Kế toán doanh nghiệp: 02 người; GV Cơ điện tử: 02 người; GV Điện công nghiệp: 02 người; GV Điện công tử nghiệp: 01 người; Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí: 01 người; GV Công nghệ Ô tô: 02 người...

thong
thong