ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2021

Để cải tiến công tác Đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường trên cơ sở đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những vướng mắc, hạn chế tại các đơn vị trong trường. Theo kế hoạch hoạt động hàng năm của nhà trường, từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7 năm 2021, trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore tiến hành đợt đánh giá nội bộ năm 2021. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, năm nay việc đánh giá nội bộ được tiến hành thông qua hình thức trực tuyến.

Hình ảnh Đánh giá nội bộ trực tuyến

 

Các đơn vị tham gia đánh giá nội bộ năm 2021 gồm: Phòng đào tạo; Phòng Công tác Học sinh Sinh viên; Phòng Tổ chức hành chính; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Cơ khí; Khoa Tin học – Đại cương với các nội dung ĐBCL như Công tác tuyển sinh, Công tác đánh giá rèn luyện HSSV, Công tác Đánh giá Cán bộ viên chức, Công tác lý phòng học nhà xưởng, Công tác bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị…

Hình ảnh Các quy trình được đánh giá năm 2021

 

Nhìn chung sau đợt đánh giá năm 2021. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa phương dẫn đến những hoạt động quản lý và giảng dạy tại nhà trường bị ảnh hưởng, nhưng qua đánh giá cho thấy được sự nỗ lực hết mình của các đơn vị trong việc thực hiện hoạt động quản lý đào tạo. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều đơn vị cần tiếp cận cụ thể hơn trong việc thực hiện quy trình ĐBCL thuộc lĩnh vực mình quản lý và thực hiện chặt chẽ để hệ thống ĐBCL vận hành ngày càng hiệu quả và chất lượng đào tạo được nâng cao.

 

 

thong
thong