KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12 - 2021

Trường công bố kết quả thi Tốt nghiệp tháng 12 - 2021

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12 -2021 (THI ĐỢT 1)

ĐỐI VỚI HỌC SINH KHÓA XVI-9/2019, HSSV BẢO LƯU TRỞ LẠI HỌC VÀ HSSV ĐĂNG KÝ DỰ THI, THI LẠI

 

Chi tiết như sau:

=====================================================================================

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12 -2021 (THI ĐỢT 2)

ĐỐI VỚI HỌC SINH KHÓA XVI-9/2019, HSSV BẢO LƯU TRỞ LẠI HỌC VÀ HSSV ĐĂNG KÝ DỰ THI, THI LẠI

 

Chi tiết như sau:

 

thong
thong