Khai giảng lớp bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy nghề Điện công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

           Sáng ngày 10 tháng 09 năm 2018, Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam – Singapore được sự chấp thuận của Vụ Nhà giáo – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề cho nhà giáo nghề Điện công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
             Đây là hoạt động đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa về kỹ năng thực hành nghề Điện công nghiệp cho đội ngũ giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo qui định hiện hành của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
          Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam – Singapore, cán bộ giảng dạy và 15 học viên là các nhà giáo đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhu cầu chuẩn hóa về kỹ năng nghề.
         Theo kế hoạch đào tạo, khóa học sẽ diễn ra từ ngày 10/09/2018 đến 20/11/2018 (60 ngày tương đương 504 giờ) theo chương trình đào tạo được qui định tại Quyết định số 380/QĐ-TCDN ngày 26/8/2011 về việc ban hành chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề./.

 

Ông Lê Hoàng Thái – học viên tham gia khóa học phát biểu tại buổi lễ

 

 

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

 

 

thong
thong