Nhà trường - Liên kết Doanh nghiệp tuyển sinh nghề BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

Nhà trường liên kết với công ty Camso Việt Nam đào tạo chương trình Cao đẳng chính quy miễn 100% học phí, thời gian học thực hành tại Doanh nghiệp chiếm 50% thời lượng học tập. Phụ cấp thực hành tại doanh nghiệp 5tr/ tháng.

thong
thong