Nhà trường - Liên kết Doanh nghiệp tuyển sinh nghề CƠ ĐIỆN TỬ

Nhà trường liên kết với công ty TNHH Điện tử thông minh TCL Việt Nam đào tạo chương trình Cao đẳng chính quy miễn 100% học phí. Mỗi năm học 04 tháng tại trường, 06 tháng thực hành tại doanh nghiệp. Phụ cấp thực hành tại doanh nghiệp 3 tr/ tháng.

thong
thong