THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ HỌC BỔNG VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP NGHỀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore tuyển sinh lớp Cao đẳng nghề Bảo trì thiết bị cơ điện do Công ty TNHH Nhựa Chinli tài trợ

thong
thong